Werkwijze

Voor een gestructureerde aanpak met betrekking tot relatiebeheer worden er enkele stappen doorlopen.

 1. Het up-to-date maken van uw klantbestand
 2. Het segmenteren en analyseren van uw klantbestand
 3. Het formuleren van specifieke acties per segment
 4. Het uitvoeren van de geformuleerde acties. (zie nadere toelichting onderaan)
Ieder relatiebeheer traject start met een grondige afstemmingsbespreking. Samen bekijken we uw specifieke situatie, bespreken we uw wensen en beoordelen we hoe relatiebeheer het beste voor uw organisatie kan worden ingezet. U ontvangt een helder overzicht waarin de afspraken staan en de planning van het traject is vastgelegd.

Uw medewerkers spelen een cruciale rol om het relatiebeheer uit te voeren. We kunnen, naar uw behoefte, alle relevante betrokkenen uit uw organisatie bij de opzet betrekken. Wij streven tenslotte naar volledige integratie van het relatiebeheer in uw organisatie.

Toelichting:
Bij het uitvoeren van de geformuleerde acties doorlopen we enkele extra stappen als het gaat om het persoonlijk bezoeken van uw klanten:

1. Inventarisatie ronden
Dit is om te bepalen welke klanten bezocht gaan worden. Eventuele "probleem" klanten worden specifiek besproken. Tevens worden uw wensen geinventariseerd over hoe de klant te benaderen. Dit alles is een wezenlijk onderdeel ter voorbereiding van het persoonlijk bezoeken van uw klanten.
2. Het telefonisch contact
Telefonisch worden uw klanten benaderd om een bezoekafspraak te plannen.
3. Het bezoeken
De bestaande klanten waarmee een afspraak is gemaakt worden persoonlijk bezocht.
4. De rapportage
Afhankelijk van het aantal bezoeken en binnen welk tijdsbestek u de opdracht wilt realiseren, ontvangt u per week of per maand feedback aan de hand van een rapportage.

Vanzelfsprekend is er altijd een tussentijdse evaluatie. Het is belangrijk dat uw verwachting naar Jonk Relatiebeheer gewaarborgd blijft.

Units:

Jonk Relatiebeheer werkt met Units. Een Unit staat voor tijd en afhankelijk van de omvang van de activiteit wordt er een Unit gekozen. Het aantal klantbezoeken dat past binnen een Unit is onder andere afhankelijk van de vestigingsplaats van uw klant, de aandacht die u wilt dat de klant extra verdiend of een probleem dat mogelijk in de samenwerking met uw klant speelt. Onderstaande aantallen zijn dan ook een indicatie. Er zijn een viertal Units waaruit u kunt kiezen.
 • Unit 1 bestaat uit 40 uur. (indicatie van 14 klant bezoeken)
 • Unit 2 bestaat uit 80 uur. (indicatie van 30 klant bezoeken)
 • Unit 3 bestaat uit 120 uur. (indicatie van 46 klant bezoeken)
 • Unit Flex* bestaat uit 200 uur. (indicatie van 78 klant bezoeken)
 • Op basis van uw wensen kunnen wij komen tot een projectprijs of dat u de voorkeur geeft om op basis van uur tarief te werken. In beide gevallen worden reiskosten altijd apart in rekening gebracht. Neem vrijblijvend contact op voor nadere toelichting.

  * Unit Flex kan gedurende een jaar gebruikt worden.Voordeel hiervan is dat u maar éénmalig een contract hoeft af te sluiten, u het gehele kalenderjaar gebruik kunt maken van de uren wanneer het u schikt, u maar één telefoontje pleegt of een mail stuurt met gegevens van de klant(en) die door Jonk Relatiebeheer bezocht moet worden. Uiteraard betaalt u pas wanneer het bezoek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Een gemakkelijke en efficiënte werkwijze die met name geschikt is voor organisaties welke voor een langere periode Jonk Relatiebeheer willen inschakelen.