Waarom Jonk Relatiebeheer?

Runt u een MKB bedrijf in de regio Eindhoven en wilt u meer aandacht schenken aan uw bestaande klanten? Door mijn ervaring in relatiebeheer ben ik er van overtuigd dat mijn diensten voor uw bedrijf van grote betekenis kunnen zijn.

  • Relatie met bestaande klanten versterken.
    Een periodiek bezoek dat er voor zorgt dat uw organisatie weer onder de aandacht is en de binding met uw organisatie versterkt. Jonk Relatiebeheer zorgt dat u goed ge´nformeerd wordt wat er speelt bij uw klant en dat uiteindelijk de waarde van dit bezoek vertaald wordt in meer omzet.

  • Relatie verbeteren door knelpunten weg te nemen.
    Een bezoek dat van belang is voor hernieuwde kansen om diensten of producten te mogen leveren. Door oude klachten of problemen van uw klant links te laten liggen, hetzij door tijdgebrek, hetzij door een conflict, lijkt de weg afgesloten. Een gemiste kans! Jonk Relatiebeheer pakt ze voor u op en kan in haar "objectieve" rol gemakkelijk weer een nieuwe brug slaan.

  • Relatiebezoek door ziekte van uzelf of een van uw medewerkers.
    Heeft u een probleem met het bezoeken van uw bestaande klanten vanwege bijvoorbeeld ziekte, zwangerschapsverlof of tijdgebrek? Jonk Relatiebeheer neemt op tijdelijke basis de bezoeken van deze klanten over.