Jonk Relatiebeheer

Jonk Relatiebeheer onderhoudt op een persoonlijke manier
contact met uw bestaande klanten.
Hierdoor wordt de relatie versterkt en kansen op een hogere
omzet vergroot.